Terveyttä ja toimintakykyä edistävässä ohjauksessa ja neuvonnassa fysioterapeutti opastaa asiakasta terveellisiin elämäntapoihin ja muuttamaan toimintatapojaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Fysioterapeutti voi esimerkiksi ohjata ryhtiä ja ergonomiaa sekä neuvoa apuväline hankinnoissa. Apuvälineiden käyttäjää tai vammaisen henkilön avustajaa voidaan myös neuvoa esimerkiksi siirtymistekniikoissa. Ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena voi olla myös ennaltaehkäisy.