Lasten ja nuorten neurologisessa fysioterapiassa keskitytään motoristen taitojen, liikkumisen ja toimintakyvyn tukemiseen ja kehittämiseen.
Tavoitteena fysioterapiassa on mahdollistaa lapselle/nuorelle omanlaisensa, mielekäs arki ja ohjata sekä tukea lapsen kanssa toimivia aikuisia. Fysioterapiaa toteutetaan ilon ja onnistumisten kautta, lapsen ehdoilla ja lähipiirin jaksaminen(?) huomioiden.

Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiassa toimintakykyyn vaikuttaa nivel- ja lihasperäiset tekijät, joihin pystytään fysioterapialla vaikuttamaan, mm. skolioosi, alaraajojen pituusero, erilaiset rasitusvammat sekä traumasta johtuvat muutokset.