Seniorikuntoutuksen tavoitteena on ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Seniorikuntoutuksessa fysioterapian tavoitteena on aktivoida senioreita nauttimaan liikkumisesta turvallisesti. Fysioterapiassa arvioidaan aina tarkasti asiakkaan lähtökohdat, jossa huomioidaan asiakkaan iän ja mahdollisten sairauksien tuomat kuntoutustarpeet. Arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoite ja suunnitelma fysioterapian toteutuksesta.
Fysioterapia voidaan toteuttaa Fysiopisteen toimitiloissa, asiakkaan kotona, palvelutalossa, ulkona tai esimerkiksi kuntosalilla.

Tutkimusten mukaan erityisesti tasapaino- ja lihasvoima harjoittelu vähentävät kaatumisen riskiä ja lisäävät sujuvampaa ja omatoimisempaa elämää kotona.

Veteraanikuntoutusta annetaan vuosien 1939-1945 sotiin osallistuneiden henkilöiden ja heidän puolisoidensa toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi avomuotoisena kuntoutuksena joko vastanotolla tai kotikäynteinä. Kuntoutusta saavalla rintamaveteraanilla tulee olla rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus.