Neurologinen fysioterapia pyrkii parantamaan kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä, selviytymistä päivittäisistä toiminnoista sekä vaikuttamaan elämänlaatuun positiivisesti.
Neurologisen fysioterapian asiakasryhmiä ovat mm. kehitysvammaiset, MS-potilaat, Parkinson-potilaat, aivohalvaus-potilaat, selkäydinvammaiset, aivovammaiset, Cp-vammaiset, lihasdystrofiat, ALS ja IOSCA.
 
Neurologinen kuntoutus alkaa fysioterapeutin haastattelulla ja tutkimisella, jossa arvioidaan mm. toiminta- ja liikuntakykyä standardoitujen mittareiden avulla. Fysioterapiasuunnitelma laaditaan yhdessä kuntoutujan sekä mahdollisesti omaisten kanssa. Neurologisen kuntoutuksen fysioterapiasuunnitelmaan kirjataan yhdessä laaditut yksilölliset ja konkreettiset tavoitteet sekä suunnitelma niiden toteutumiseksi.
Fysioterapia toteutetaan laaditun tavoitteen pohjalta, johon tyypillisesti kuuluu terapeuttista harjoittelua fysioterapia käynneillä ja asiakkaan voimavarat huomioiden myös kotona. Fysioterapian vaikuttavuutta arvioidaan fysioterapiajakson aikana sekä sen jälkeen. Neurologista kuntoutusta voidaan toteuttaa mm. Fysiopisteen tiloissa, asiakkaan kotona, kuntosalilla tai allasterapiana.