Skip to main content
asiakaspalvelu ark. 8.00 – 18.00 puh. 050 4702660

Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapeutin tekemän tutkimuksen pohjalta laaditaan asiakkaan kanssa fysioterapiasuunnitelma. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky hänen voimavaransa huomioiden.

Asiakasta tuetaan harjoittelemaan itsenäisesti, laaditaan kotiharjoitteluohjelma terapian tueksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvittaessa fysioterapeutti valitsee yhdessä asiakkaan kanssa liikkumista tukevat ja helpottavat apuvälineet. Lääkärin lähetteellä fysioterapiasta saa Kela-korvauksen, mutta hoitoon voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Tutkinnon jälkeen fysioterapeutit voivat syventää ammatillista osaamistaan täydennys- ja erikoistumiskoulutuksilla.
Fysiopiste Axonissa olemme erikoistuneet laajalti eri alueisiin.

KELAn vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus

Fysiopiste Axoni Oy on Kelan vaativan lääkinnällisen yksilökuntoutuksen palveluntuottaja fysioterapiassa ja allasterapiassa. Sopimus on voimassa 2023-2024, mahdollisina optiovuosina 2025-2026.

Alaraajafysioterapia

Alaraajaterapiassa pyritään etsimään syitä ongelmien ja vaivojen syntyyn, sekä keinoja niiden hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Alaraajojen ongelmakohtiin puuttumalla voidaan vaikuttaa koko kehon toimintaan.

Allasterapia

Allasterapia on fysioterapiaa missä käytetään hyväksi sekä veden vastusta että nostetta. Allasterapiaa käytetään mm. neurologisten ja tuki- ja liikuntaelinasiakkaiden kuntoutuksessa.

Vauvahieronta

Vauvahieronta (Baby Balance®) on Suomessa kehitetty kokonaisvaltainen ja anatomisen tarkka hierontatekniikka. Siinä yhdistyvät kädentaidot, perinteet sekä tiede.

Faskiamanipulaatio

Faskiamanipulaatio tuo usein avun mm. kipuun, särkyyn, heijastekipuihin, liikerajoituksiin, voimattomuuteen, puutumiseen, turvotukseen ja asentotunnon palauttamiseen.

Lantionpohjan fysioterapia

Tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä. Niitä ovat esimerkiksi virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat.

Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten ja nuorten neurologisessa fysioterapiassa keskitytään motoristen taitojen, liikkumisen ja toimintakyvyn tukemiseen ja kehittämiseen. Fysioterapiaa ilon ja onnistumisten kautta.

Leikkauksen jälkeinen kuntoututs

Postoperatiivinen kuntoutus on tärkeä vaihe leikkauksesta toipumisessa. 

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia pyrkii parantamaan kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä, selviytymistä päivittäisistä toiminnoista sekä vaikuttamaan elämänlaatuun positiivisesti.

Purentaelinten fysioterapia

Purentaelimen toimintahäiriölle altistavia tekijöitä ovat mm. purentavirheet, hampaiden narskuttelu, stressi, reumasairaudet, pään ja niskan vammat sekä ryhtivirheet. 

Psykofyysinen fysioterapia

Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Reumasairauksien fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on mm. kivun lievitys, nivelten liikkuvuuden ja lihasten voiman ylläpito ja lisäys, nivelten virheasentojen estäminen ja korjaus sekä toimintakyvyn ylläpitäminen.

Ryhmät

Meillä on kokemusta monenlaisista ryhmistä sekä aikuisille että lapsille. Liikkuminen on paljon mukavampaa samanhenkisessä seurassa, jossa vertaistukea ja keskusteluseuraakin on tarjolla.

Seniorikuntoutus

Seniorikuntoutuksen tavoitteena on ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä aktivoida senioreita nauttimaan liikkumisesta turvallisesti.

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Fysioterapiassa tutkitaan oireen syy ja luodaan löydösten pohjalta asiakkaalle hoitosuunnitelman ongelman korjaantumiselle, siihen vaikuttavat oireen kesto sekä sen luonne.

Tukipohjalliset

Käytössämme on toiminnalliset pohjalliset, jotka ohjaavat jalan toimintaa. Pohjalliset ovat yksilölliset ja niihin tulevat kiilaukset, pituuskorotukset ja muut asetukset selviävät arvioinnin perusteella.

Voice massage ja hieronta

Voice massage on äänentuottoon ja siihen läheisesti liittyvien lihasten rentouttamista hieronnan avulla, siinäkäsitellään ylävartalon, rintakehän, kaulan ja kasvojen alueen lihakset.


Iskikö akuutti kipu tai vaivaako vanha vamma?

Apua on helposti saatavilla, varaa itsellesi sopiva aika.