Skip to main content
ma – to 8.00 – 18.00, pe 9.00 – 16.00 | puh. 050 4702660

Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapeutin tekemän tutkimuksen pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa fysioterapiasuunnitelma. Tavoitteena on saavuttaa asiakkaalle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky hänen voimavaransa huomioon ottaen.

Asiakasta tuetaan harjoittelemaan itsenäisesti ja hänelle laaditaan kotiharjoitteluohjelma terapian tueksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvittaessa fysioterapeutti valitsee yhdessä asiakkaan kanssa liikkumista tukevat ja helpottavat apuvälineet. Lääkärin lähetteellä fysioterapiasta saa Kela-korvauksen, mutta hoitoon voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

KELAn vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus

Fysiopiste Axoni Oy on Kelan vaativan lääkinnällisen yksilökuntoutuksen palveluntuottaja fysioterapiassa ja allasterapiassa. Sopimus on voimassa 2023-2024 sekä mahdollisina optiovuosina 2025-2026.

Alaraajafysioterapia

Alaraajojen ongelmakohtiin puuttumalla voidaan vaikuttaa koko kehon toimintaan. Alaraajaterapiassa pyritään etsimään syitä ongelmien ja vaivojen syntyyn, sekä keinoja niiden hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn. 

Allasterapia

Allasterapia on fysioterapiaa, jossa käytetään hyväksi sekä veden vastusta että nostetta. Allasterapiaa käytetään mm. neurologisten ja tuki- ja liikuntaelinasiakkaiden kuntoutuksessa.

Vauvahieronta

Vauvahieronta (Baby Balance®) on Suomessa kehitetty kokonaisvaltainen ja anatomisen tarkka hierontatekniikka. Siinä yhdistyvät kädentaidot, perinteet sekä tiede.

Faskiamanipulaatio

Faskiamanipulaatiossa käsitellään kehon lihaskalvoja. Käsittely tuo usein avun mm. kipuun, särkyyn, heijastekipuihin, liikerajoituksiin, voimattomuuteen, puutumiseen, turvotukseen ja asentotunnon palauttamiseen.

Lantionpohjan fysioterapia

Tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä. Niitä ovat esimerkiksi erilaiset kiputilat sekä virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat.

Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten ja nuorten neurologisessa fysioterapiassa keskitytään motoristen taitojen, liikkumisen ja toimintakyvyn tukemiseen ja kehittämiseen. Se on fysioterapiaa ilon ja onnistumisten kautta.

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus

Postoperatiivinen kuntoutus on tärkeä vaihe leikkauksesta toipumisessa. Parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pääsemiseksi on tärkeää, että kuntoutus aloitetaan ripeästi ja sitä jatketaan säännöllisesti. Asiakas voi itse valita terapian toteuttajan.

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia pyrkii parantamaan kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä sekä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. Sen tehtävänä on myös vaikuttaa elämänlaatuun positiivisesti.

Purentaelinten fysioterapia

Purentaelinten toimintahäiriöille altistavia tekijöitä ovat mm. purentavirheet, hampaiden narskuttelu, stressi, reumasairaudet, pään ja niskan vammat sekä ryhtivirheet. Fysioterapialla pyritään korjaamaan näitä ongelmia.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisessä fysioterapiassa keskeistä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Reumasairauksien fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena ovat mm. kivun lievitys, nivelten liikkuvuuden ja lihasten voiman ylläpito ja lisäys, nivelten virheasentojen estäminen ja korjaus sekä toimintakyvyn ylläpitäminen.

Ryhmät

Meillä on kokemusta monenlaisten ryhmien ohjauksesta sekä aikuisille että lapsille. Liikkuminen on mukavampaa samanhenkisessä seurassa, jossa vertaistukea ja keskusteluseuraakin on tarjolla.

Seniorikuntoutus

Seniorikuntoutuksen tavoitteena on ikääntyvän ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä senioreiden aktivointi nauttimaan liikkumisesta turvallisesti.

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Fysioterapiassa tutkitaan oireen tai vaivan syy ja luodaan löydösten pohjalta asiakkaalle hoitosuunnitelma ongelman korjaamiseksi. Hoitoon vaikuttavat oireen kesto sekä sen luonne.

Tukipohjalliset

Käytössämme on toiminnalliset pohjalliset, jotka ohjaavat jalan toimintaa. Pohjalliset ovat yksilölliset ja niihin tulevat kiilaukset, pituuskorotukset ja muut asetukset selviävät arvioinnin perusteella.

Voice Massage

Voice massage on äänentuottoon ja siihen läheisesti liittyvien lihasten rentouttamista hieronnan avulla. Voice Massagessa käsitellään ylävartalon, rintakehän, kaulan ja kasvojen alueen lihakset.


Iskikö akuutti kipu tai vaivaako vanha vamma?

Apua on helposti saatavilla, varaa itsellesi sopiva aika.